Sini Dekker en Jan Boter, zijn ruim 15 jaar actief geweest in onderwijsprojecten in Ghana. De projecten varieerden van opleiden van kleuterleid(st)ers tot en met didactische training van docenten aan de technische universiteit (lerarenopleiding) in Kumasi. Met hun eigen stichting werden in Afram Plains (plattelandsgebied) 50 onbevoegde leraren gesponsord om via een deeltijdopleiding hun bevoegdheid te behalen.

 

Op Educare International School werden  leraren geschoold in het gebruik van activerende werkvormen. Voor de school werd leermateriaal aangeschaft afkomstig van het AMO-project. Medewerkers van dit project hebben een training verzorgd voor de leraren. Momenteel zijn beiden betrokken bij een project van het COCMA-onderwijsfonds in Utrecht. Drie leraren van Educare International School zijn bij dit project in Kumasi  (Archer College) betrokken. 

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar