Werkwijze

 

Via voorlichting en diverse activiteiten zamelt EDUCARE in Nederland geld in om de school en de salarissen van de onderwijzers en staf te financieren. De organisatiekosten bedragen minder dan 5% van de geworven gelden, dit is mogelijk dankzij de grote inzet van de oprichter en actieve vrijwilligers. Alle donaties, waar ook vandaan, worden gebruikt voor de school in Ghana.

 

Naast financiële particuliere steun vanuit Nederland krijgt de school ook inkomsten uit ouderbijdragen (financieel of in natura) hiermee verstrekt de school dagelijks een schoolmaaltijd en wordt schoolmateriaal gefinancierd.

EDUCARE Nederland ziet toe op de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer van de school door onder andere tweemaal per jaar op werkbezoek te gaan. De kosten van dit werkbezoek worden privé gefinancierd en komen niet ten lasten van projectgeld of donaties.

 

Beloningsbeleid

 

De bestuursleden van stichting EDUCARE zetten zich allen op vrijwillige basis in. Er is dus geen sprake van een financiële beloning.

Enkel voor de voorlichtingsbijeenkomsten in Nederland (ongeveer 10 keer per jaar) worden reiskosten in rekening gebracht.

 

   
 

 

Duidelijk zichtbaar voor alle leerlingen en bezoekende ouders is de cacaoboom die op het terrein werd geplant.

 

Een vorm van onderricht !

De leerlingen kunnen de groei van de plant volgen; het nut van een schaduwdoek ervaren.

 

Cacao is een zeer belangrijk exportproduct.

 

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar