..............................................DAGELIJKS BESTUUR.............................................................

 

Drs. John Q.Duphey

Secretaris Educare

0646122260

john.dbeducare@gmail.com

 

 

 

 

 

 

   

Mevr. Mirjam Floor-Bellen

Voorzitter Educare

072-5095262

gsmbellen@hotmail.com

 

Harry Hesp

Administrateur Educare

0634168870

harry.dbeducare@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jesse Koopman

Bouwkundige Educare

+316-10586845

jesse.koopman@hotmail.com


Het dagelijks bestuur heeft als belangrijkste taak het leiden van de activiteiten en leerprogramma van de school in Accra en de daarmee gepaardgaande financiën. Maandelijks informeert de schoolleiding Educare in Nederland inzake de verrichte activiteiten en de financiële rapportage. Daar waar nodig wordt de administratieve kennis en vaardigheid vanuit Nederland aangevuld.

Naast deze taken heeft het bestuur contact met Onderwijsdeskundigen in Nederland, die met hun ervaring in Ghana op onderwijsterrein, bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs van de school.

 

Stichting Basic Education Care - Educare                                Kvk: Alkmaar 41241110

John Duphey + 31 (0)6 46 12 22 60                                      educareghana@gmail.com

                                                                                          RSIN 804172122

 

NL67ABNA0533751845 t.a.v. Stichting Educare te Alkmaar